Mikä SUKOL on?

SUKOL on vuonna 1957 perustettu kieltenopettajien oma pedagoginen järjestö ja yhteistyöverkosto, joka toimii kieltenopettajien ja kieltenopetuksen aseman sekä kansainvälistymisen edistämiseksi. Jäseniä SUKOLissa on yhteensä noin 5000. Heitä yhdistää koulutustausta ja kiinnostus vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Jäsenistössä on opettajia kaikilta eri koulutusasteilta.

SUKOLilla ei ole henkilöjäseniä, vaan kaikki jäsenet kuuluvat SUKOLiin piiriyhdistyksen kautta. Piiriyhdistys määräytyy asuin- tai työpaikan perusteella jäsenen oman valinnan mukaan. Piirien tehtävänä on huolehtia paikallisesta edunvalvonnasta ja tarjota jäsenilleen koulutus- ja virkistystoimintaa.

Lisäksi jäsenet voivat liittyä yhteen tai useampaan kahdeksasta valtakunnallisesta kieliyhdistyksestä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, venäjä ja finska). Kieliyhdistyksillä on oma vuotuinen jäsenmaksunsa, jota vastaan ne tarjoavat monipuolisia jäsenpalveluja.