SUKOL
 

Fakta om SUKOL

Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf är en pedagogisk organisation, som främjar och utvecklar undervisningen i främmande språk. Förbundet grundades år 1957 och Undervisningsbranschens Fackorganisation OAJ är dess intresseorganisation. SUKOL är takorganisation för lärarna i främmande språk med 38 medlemsföreningar och 5000 medlemmar. Medlemmarna tillhör förbundet via en regional distriktsförening.

Distriktet fastställs på basis av boningsort eller arbetsplats efter medlemmens eget val. Det finns sammanlagt 30 distriktsföreningar, av vilka två är svenskspråkiga. SUKOL har som medlemmar förutom distriktsföreningarna också åtta riksomfattande språkföreningar, som representerar de åtta mest studerande språken i vårt land: finska, engelska, spanska, italienska, franska, svenska, tyska och ryska.

Förbundets syfte och verksamhetsprinciper

SUKOL strävar att påverka bland annat riksdagen, undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, studentexamensnämnden, Undervisningsbranschens Fackorganisation OAJ och Ämneslärarförbundet. Dessutom påverkar förbundet dem som behöver språkkunskaper, språkkunskapernas status samt den allmänna opinionen.

Förbundets syfte är att arbeta för att trygga språklärarnas rättsliga, ekonomiska och sociala ställning och att förbättra arbetsförhållandena i samarbete med branschens fackorganisation. SUKOL arbetar dessutom för att främja språkundervisningen samt för att förbättra språkkunskaperna i vårt land och för att göra dem mångsidigare. Förbundet främjar språklärarnas gemensamma aktiviteter språkundervisningen till fromma.

Internationell verksamhet

SUKOL arbetar för att främja språkundervisningen samt för att förbättra språkkunskaperna och för att göra dem mångsidigare också internationellt. Förbundet har kontakter med utländska språklärarorganisationer, är medlem av den internationella takorganisationen FIPLV och deltar i undervisningsbranschens internationella verksamhet, såsom i olika projekt och utbildningssektorns seminarier och konferenser.

FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) främjar språkundervisningen i ett globalt perspektiv. För att inrikta verksamheten mer effektivt har FIPLV indelats i regionala avdelningar, av vilka Nordic-Baltic Region eller NBR verkar i Skandinavien och Baltikum.

Poutapilvi web design Oy