SUKOL
 

Tempus 1/2015

Tempuksessa 1/2015 esitellään palkittua kieltenopetusta. Vuoden kieltenopettaja Taina Salonen kertoo vautsivenäjän opettamisesta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä. Oppimisympäristöihin liittyy myös Valkeakoski-opiston European Label -palkittu hanke, jota käsitellään Elävän elämän ympäristöt mukaan opiskeluun -jutussa. Raili Hildén ja Marita Härmälä kirjoittavat valtakunnallisen oppimistulosten arviointihankkeen tuloksista, ja SUKOLin uusi hallitus esittäytyy lehdessä. Kirjailijasarjassa vuorossa on Maria Peura, ja ammattikielten sarjassa on haastateltu Rovion animaatiotuottajaa Joonas Rissasta.Tempus 6/2014

Tempus 6/2014 on erikoisnumero, joka on laadittu FIPLV:n maailmankongressia varten ja jossa esitellään suomalaista kielikasvatusta kahdeksalla kielellä. Kieltenopettajien kansainvälinen kattojärjestö FIPLV järjestää maailmankongressin Kanadassa maaliskuussa 2015. Tempus 6/2014 on kokonaan luettavissa täällä.


Tempus 6/2014 är ett specialnummer, som har tryckts för FIPLV:s världskongress och presenterar finländsk språkuppfostran på åtta språk. Läs Tempus 6/2014 här.


Tempus 6/2014 has been specially printed for the FIPLV world congress. It presents Finnish language teaching in eight languages. Read Tempus 6/2014 here.


    Poutapilvi web design Oy