SUKOL
 

Tempus 3/2014

Tempuksen numerossa 3/2014 käsitellään monipuolisia aiheita eri asteilta. Sirpa Rönkä kertoo CLILiG-menetelmästä, jonka avulla voi tuoda oppimisen iloa alkuopetukseen. Perusopetukseen liittyy myös Yksi maailma – monta kieltä -hanke, joka ennakoi opetussuunnitelman uusia tuulia. Valinnaiskielten hankkeita esitellään Larppia ja Kimaraa -artikkelissa. Jaana Mutanen CIMOsta on kirjoittanut opiskelijoiden ulkomaanharjoittelusta. Jatko-opintoihin liittyvät myös Skype ruotsin opetuksessa ja tulevaisuuden kieltenopettajuutta pohdiskeleva Kieltenopettajasta tietovelhoksi. Jopa neljässä artikkelissa käsitellään opettajien täydennyskoulutusta ja opintomatkoja. Yksi näistä on Aktivoi itsesi ja voi hyvin töissä, jossa kerrataan SUKOLin vapaan sivistystyön koulutuspäivän antia (klikkaa kuvia suuremmaksi, jos haluat lukea jutun).
    Poutapilvi web design Oy