SUKOL
 

SUKOL on mukana erilaisissa kieltenopiskelua edistävissä hankkeissa ja tapahtumissa


Kielitivoli

SUKOL on mukana Opetushallituksen keväällä 2009 aloittamassa valtakunnallisen kielihankkeessa Kielitivolissa, jonka tarkoituksena on monipuolistaa vieraiden kielten opiskelua kouluissa. Hankkeessa mukana oleville kunnille on myönnetty valtion erityisavustusta kielivalintojen laajentamiseksi vuosiksi 2009-2011. Lisäksi mukana on kielikouluja ja yliopistojen harjoittelukouluja. Kielitivolin avulla oppilaille ja heidän vanhemmilleen halutaan kertoa kielten opiskelun merkityksestä ja samalla tukea kielivalintojen tekemisessä. Kielitivolin viesti on, että oppilailla tulisi olla mahdollisuus opiskella englannin ja toisen kotimaisen lisäksi muitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa jo ala-asteella.

Hankkeen sivut www.kielitivoli.fi


Euroopan kielten päivä

SUKOL on vuosittain järjestämässä ja tukemassa Euroopan kielten päivän tapahtumia Suomessa. Päivää vietetään joka vuosi 26. syyskuuta. Teemapäivänä järjestetään monenlaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on kertoa luovista tavoista oppia vieraita kieliä. Päivän tarkoituksena on myös on lisätä ihmisten tietoisuutta kielitaidon tärkeydestä ja kannustaa elinikäiseen kieltenoppimiseen. Lisäksi erilaisten tapahtumien avulla pyritään edistämään monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta Euroopassa.


Euroopan kielten päivät sivut

Poutapilvi web design Oy