rss SUKOLin blogi

15.11.2018 14.58Harjoitteluprojekti Brasilian suomalaisessa siirtokunnassa Penedossa Jaana Mutanen, Opetushallitus

Olen vuosien varrella lukenut paljon suomalaisista siirtokunnista maailmalla ja seurannut uutisia niistä. Mielessäni kypsyi ajatus EDUFI-harjoittelijan lähettämisestä Brasilian Penedoon. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.11.2018 13.10Monipuolisen kielitaidon tunnistamiseen tarvitaan uusia työkaluja Sanna Karppanen

Ylioppilastutkinnon uudistuksen yhteydessä olisi ollut mahdollista innostaa opiskelijoita lyhyen vieraan kielen opintoihin ja ylioppilastutkintoon kuten kesäkuussa julkaistussa tutkintouudistuksen luonnoksessa annettiin ymmärtää. Luonnoksessa esitettiin, että viiden kokeen suorittajien pitää tehdä reaalikokeita kahdessa aineessa tai vaihtoehtoisesti yhdessä reaaliaineessa ja yhdessä lyhyessä vieraassa kielessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.5.2018 9.00Näkökulmia kieltenopetuksen eriyttämiseen – Viiden O:n malli Anssi Roiha ja Jerker Polso

Opettajat joutuvat päivittäin pohtimaan, miten kukin oppilas pääsee oppimisessaan parhaiten eteenpäin. Oppilaiden erilaisiin haasteisiin tarjotaan usein ratkaisuksi eriyttämistä. Moni opettaja kokee eriyttämisen kuitenkin vaikeaksi muun muassa ajan puutteen, luokkakokojen ja heterogeenisen oppilasaineksen vuoksi. Avuksi opettajille olemme luoneet eriyttämisen Viiden O:n mallin. Näemme eriyttämisen kokonaisvaltaisena opetuksen lähestymistapana, jonka avulla voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Viiden O:n malli kattaa mielestämme keskeisimmät opetuksen osa-alueet, joissa eriyttämistä tulisi toteuttaa. Tässä tekstissä kerromme lyhyesti, mitä mallin viisi näkökulmaa eriyttämiseen voisivat tarkoittaa vieraiden kielten opetuksessa. Eriyttämistä tulisi toteuttaa kokonaisvaltaisesti kaikilla opetuksen osa-alueilla. Viiden O:n mallin avulla eriyttämistä voi kuitenkin lähestyä pienimuotoisesti yksi osa-alue kerrallaan. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.4.2018 14.07Kieltenopetuksen varhentamisen matka jatkuu Anu Halvari

Kieltenopetus on saanut viimeisen vuoden aikana paljon julkista huomiota. Puhuttanut on varhentaminen, toisen kotimaisen kielen kokeilu ja kieltenopetus yleisestikin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.3.2018 9.57Potkua työhön mentoroinnista Erja-Riitta Riihimäki

SUKOLin mentorointiprojekti pyörähti käyntiin vajaa vuosi sitten, kun mentorit ja aktorit tapasivat Helsingissä ensimmäistä kertaa kesän kynnyksellä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.2.2018 12.22Kielivalintojen todellisuus Sanna Karppanen

”Me teemme kyllä lujasti töitä sen eteen, etteivät kaikki halukkaat valitse A2-kieltä.” Näin sanoi eräs rehtori minulle viime syksynä. Lause tuli mieleeni, kun sain käsiini toisessa isossa kansainvälisessä eteläsuomalaisessa kaupungissa sijaitsevan koulun A2-kielen valintaa koskevan tiedotteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.2.2018 9.13SUKOL haastaa sinut kieleilemään – SUKOL utmanar dig att språka SUKOLin hallitus

Missä tilanteissa sinä käytät kieliä? Oletko huomannut ympäristössäsi monikielisyyttä? #kielihaaste2018 tekee näkyväksi kieli- ja kulttuuritaitojen merkityksen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.1.2018 9.33Suullinen kielitaito yo-kokeessa Kari Jukarainen

Suullisen kielitaidon testaaminen osana ylioppilastutkinnon kielikokeita on tervetullut uudistus, joka varmasti kannustaa suullisen kielitaidon entistä määrätietoisempaan opetukseen lukion aikana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.12.2017 9.23Kirjoituskilpailun satoa

Pohjois-Savon kieltenopettajat ry järjesti kirjoituskilpailun, jonka teemana oli SUKOL 60v ja Suomi 100v. Alakoululaisten sarjassa otsikko oli ”My Finland”. Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden sarjassa aiheena oli kielitaidon merkitys 100-vuotiaassa Suomessa, otsikointi vapaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.11.2017 9.55Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu on uhka kieliopinnoille Sanna Karppanen

Useiden vieraiden kielten opiskelu on merkki sinnikkyydestä ja monipuolisista opiskelu- ja ajattelutaidoista, joita tarvitaan korkeakouluopinnoissa ja työelämässä. Siksi kaikesta osoitetusta kielitaidosta tulee saada lisäpisteitä korkea-asteelle pyrittäessä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.11.2017 12.53Digitaalinen lukutaito kieltenopetuksessa Kirsi Wallinheimo, KT, vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori, HY

Itävallan Grazissa järjestettiin lokakuun 10. ja 11. päivänä EU:n rahoittama työpaja Digital Literacy in teaching and learning languages

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.10.2017 14.06Kielitaito on menestyksen avain Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, Comptel Oyj

Puhe SUKOLin 60-vuotisseminaarissa 7.10.2017

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.8.2017 12.37Kieliopinnoista lisäpisteitä yliopistoon pyrittäessä   Sanna Karppanen

Pääsykoeuudistus on uhka kieliopinnoille.

Lue lisää | 2 Kommenttia | Kommentoi


19.6.2017 9.21Vaihtoviikko vuorten keskellä Mai Tenhunen

Leirikoulut ja vaihtoviikot antavat hienon mahdollisuuden sukeltaa erilaiseen kieliympäristöön. Koululaiset voivat itsekin yllättyä siitä, miten hyvin koulussa opitulla kielitaidolla pärjää.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


22.5.2017 9.06Juvenes Translatores – käännöksiä ja cocktailkutsuja Greta Koivikko

Lukiolaisten käännöskilpailun suomalaisvoittaja kertoo palkintomatkastaan Brysseliin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.5.2017 9.07Opettajat eriarvoisessa asemassa sähköisen yo-kokeen toteutuksessa Sari Saarinen

SUKOL selvitti keväällä 2017 saksan ja ranskan sähköisten yo-kokeiden korjaamisen vaatimaa työaikaa. Kyselyssä kysyttiin yleisesti kokeisiin valmistautumista ja kokeiden korjaamista nopeuttavia parannusehdotuksia. Arvioinnin perustana olivat opettajien osiokohtaiset työaikakirjaukset ja havainnot kokeen toimivuudesta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2017 9.00Kielitaito – valmistautumista työelämään Eeva Korhonen ja Sampo Nuolijärvi

Työelämässä tarvitaan erilaista ja eritasoista kielitaitoa. Se ei tarkoita vain kielen ymmärtämistä ja tuottamista vaan myös kulttuurista osaamista ja esiintymistaitoa. Kansainvälinen osaaminen ja kielitaito korostuvat työmarkkinoilla. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat olennainen osa ammatillista osaamista. Miten näitä voi harjoitella vieraiden kielten tunneilla?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.3.2017 10.00Vapaan päivä 10. kerran – tervetuloa! Monika Hotanen

SUKOLin vapaan sivistystyön kieltenopettajien koulutuspäivät järjestetään jo kymmenettä kertaa. Monika Hotanen, joka toimii kielten suunnittelijaopettajana Espoon Omniassa, on ollut mukana vapaan päivillä alusta asti. Tänä vuonna vapaan sivistystyön kieltenopettajien koulutuspäivä järjestetään Tampereella 7.4.2017. Päivä sopii myös muiden asteiden opettajille. Ohjelma ja ilmoittautuminen Koulutuskalenterissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.3.2017 9.00Mitä sä käytät? Sanna Karppanen

Ensimmäisellä kerralla hämmennyin täysin. Toisella kerralla ymmärsin, mitä vastata. Ei, en käytä Edmodoa, mutta olen muiden sovellusten ja sivustojen suurkuluttaja. Myös viihdekäyttö pidentää listaa entisestään. Olen siis sekakäyttäjä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.2.2017 14.51Työnhakukoulutuksesta apua työnhakuun Sari Saarinen

SUKOLin mentoriohjelmaan kuuluva työnhakukoulutus keräsi lauantaina 18.2. kahdeksan työuransa alkuvaiheessa olevaa osallistujaa Helsinkiin. Ryhmä oli juuri sopivan kokoinen vuorovaikutteiseen keskusteluun, ajatusten ja kokemusten jakamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017 9.56Svenska nu: Mitt Finland är ditt Sari Saarinen

Svenska nu -verkosto käynnistää 10-vuotisjuhlavuotensa videopohjaisella Mitt Finland är ditt -ohjelmalla, jota esiteltiin Helsingissä 8.2.2017. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.1.2017 9.00Osaako maisteri piirtää? Sari Saarinen

Viisikymmentä vuotta sitten järjestettiin kieltenopettajille koulutus, jossa opeteltiin piirtämistä ja havaintovälineiden valmistamista. Osanottajat aloittivat syyslukukautensa kymmeniä dia- ja drillikuvia rikkaampina. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.1.2017 9.00Hyvää juhlavuotta 2017 Sanna Karppanen

Tänä vuonna itsenäinen Suomi täyttää 100 ja SUKOL 60 vuotta. Juhlavuosi näkyy monin eri tavoin liiton toiminnassa. Keväällä alkaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille tarkoitettu mentorointi- ja työnhakuohjelma, ja esi- ja alkuopetuksen kielimaisteluun tulee jäsenmateriaalia. Jäsenille järjestetään myös kirjoituskilpailu. Tempuksen numero 4/2017 on juhlanumero. Juhlavuosi huipentuu juhlaseminaariin 6.–7. lokakuuta, jolloin juhlimme yhdessä Hanasaaressa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.1.2017 9.00Opiskelijasta opettajaksi Anna Halme

SUKOLin 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi suunnitellaan mentorointitoimintaa, jossa autetaan valmistuvia opettajia työuran alkuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.12.2016 8.50Kieliopinnoista lisäpisteitä yliopistoon pyrittäessä   Sanna Karppanen

SUKOLin pitkäaikaisena tavoitteena on lisäpisteiden saaminen kieliopinnoista korkeakouluihin pyrittäessä. Nyt tämä tavoite saa tukea Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esityksestä Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa (OKM 2016: 37). Esityksessä korostetaan, että kielitaidon monipuolistumista voidaan tukea pisteityksellä, jossa otetaan huomioon nykyistä useammat kielten ylioppilastutkintokoesuoritukset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.12.2016 9.00Juhlavuosi alkaa Kari Jukarainen

Korkeakoulujen opiskelijavalintaa aiotaan uudistaa. Marraskuun alussa on jätetty esitys ylioppilastutkintoarvosanojen tehokkaammasta hyödyntämisestä opiskelijavalinnoissa. Esityksessä mainitaan suullista kielitaitoa mittaavat kokeet ja kurssit, mutta niiden käyttämistä hyväksi opiskelijavalinnoissa ei nosteta erikseen esiin. Sen sijaan esitetään erilaisten lukiodiplomien entistä laajempaa käyttöä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.12.2016 8.00Historiaa englanniksi Sanna Kare

Oppiainerajat ylittävä opetus, ilmiöpohjainen opetus ja yhteisopettajuus ovat avainsanoja uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.11.2016 10.55SUKOLin pistetaulukoista SUKOLin hallitus

SUKOLiin on tullut uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä useita kysymyksiä arvioinnista. Monet kieltenopettajat käyttävät kokeiden ja testien arvioinnissa SUKOLin 20 prosentin ei-lineaarista arvosanataulukkoa, joka on todettu käytännössä toimivaksi ja kieltenopetukseen soveltuvaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.10.2016 10.50Sähköiset kokeet pidetty – miten meni? Anna Halme

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet on suoritettu tämän syksyn tutkintokerralla. Sähköisyyteen siirryttiin maantieteessä, filosofiassa ja saksan pitkässä ja lyhyessä oppimäärässä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.10.2016 12.50Mitä vanhempien tulisi tietää kieltenopetuksesta Kari Jukarainen ja Sanna Karppanen

SUKOLin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastine Helsingin Sanomien juttuun 10.10.2016

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.10.2016 7.00Harjoituksista tositoimiin Kari Jukarainen

Viime keväänä Suomen lukioissa tehtiin ylioppilastutkinnon sähköinen harjoituskoe, joka ainakin omassa koulussani meni melko hyvin. Tätä kirjoittaessani ensimmäinen pitkän saksan yo-koe on juuri päättynyt, mutta valitettavasti itselläni ei ole siitä kokemuksia, koska meillä pitkä saksa kirjoitetaan vasta keväällä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.10.2016 9.00Kielitaitoisilla tilausta työelämässä Anu Halvari, Opetushallitus

Joulukuussa 2015 Euroopan komissio julkaisi laajan selvityksen, jossa paneuduttiin eurooppalaiseen eri ammattialojen kielimaisemaan. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.9.2016 11.57Hyviä uutisia ylioppilaskokeista: lyhyen ranskan ja saksan kirjoittajamäärät kasvussa Anna Halme

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotteen mukaan vuosittainen osallistujamäärä on kasvanut hieman lyhyessä ranskassa ja saksassa pitkän laskun jälkeen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2016 7.00Uuteen lukuvuoteen uusin opsein Kari Jukarainen

Uusi lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin, ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön ensimmäisten opiskelijoiden kanssa. Uusien näkemysten ja linjausten toteuttaminen on vaatinut ja vaatii edelleen opettajien täydennyskoulutusta, jonka tulee keskittyä opetettavaan aineeseen, opetusmenetelmiin ja uuden oppimiskäsityksen sisäistämiseen. Monesti suoraan opetettavaan aineeseen kohdistuva koulutus on se, joka jää esimerkiksi digitalisaation varjoon. Kuvaava esimerkki tästä on kieltenopettajien täydennyskoulutus, jota järjestetään kesäisin kohdekielisissä maissa ja jonka opettaja edelleen kustantaa aivan liian usein itse. 


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.8.2016 10.46Yo-palkinto vahvistaa kiinnostusta kieleen ja kulttuuriin

Saksan kielen yo-palkinto jaettiin 15.8.2016. Tämän vuoden voittajina palkittiin Oona Ala-Koivula Porin lyseon lukiosta ja Aurora Troberg Vöyrin yhteislukiosta. Palkinnot luovuttivat Saksan suurlähettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel ja Aue-säätiön toiminnanjohtaja Uta-Maria Liertz Saksan suurlähetystön tiloissa Helsingissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.6.2016 12.19Intohimosta kieliin Sampo Heikkinen, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oikeastaan niin pitkälle kuin oma muistini riittää, kielet ovat olleet hyvin tärkeitä minulle. Juuri puhumaan oppineena taaperona muistan ihmetelleeni, kun vanhempani opettivat minulle ensimmäiset sanat toisella kielellä: numerot yhdestä kolmeen englanniksi. Olin siis jo varhain lapsuudessani kosketuksissa englannin kanssa, vaikkakin omalla vähäpätöisellä tavallani. Se oli ehkä virallisesti ensimmäinen kosketukseni vieraaseen kieleen. Jo tuolloin tunsin samaa jännitystä ja kihelmöintiä, jota tunnen nykyäänkin opiskellessani jotain uutta kieltä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.5.2016 9.15Kuukausi pietarilaisessa koulussa Krista Vuorinen ja Kia Dahl

Turkiksia, teetä, Nevski prospekt, korkeita kerrostaloja, kirkkoja, blinejä … 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.5.2016 9.00Yhdestä digiloikasta selvittiin! Kari Jukarainen

Ensimmäinen sähköinen ylioppilastutkinnon harjoituskoe on takana, ja moni tuntuu olevan helpottunut ja tyytyväinen, sillä hyvinhän se meni! Tekniikka toimi monessa lukiossa lähes moitteettomasti, ja opiskelijoilta tullut palaute sähköisestä kokeesta on ollut positiivista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.4.2016 10.23Itsenäinen opiskelu, kurssien puolittaminen ja aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä Pekka Pankkonen

SUKOLin tekemässä lukiokyselyssä selvisi, että alennetun palkan maksaminen ja palkkojen takaisinperintä on luultua yleisempää. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.3.2016 9.00Koulutus on investointi, ei menoerä Kari Jukarainen

Koulutus ja ennen kaikkea koulutussäästöt ovat kuuma keskustelunaihe. Tällä hetkellä mikään koulutusaste ei säästy suurilta leikkauksilta. Korostetaan, että resursseja kohdennetaan koulutuksen kärkihankkeisiin, mutta vaikuttaa siltä, että nämä rahoitetaan leikkaamalla muuta toimintaa vieläkin reilummin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.2.2016 12.43Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen Paula Mattila

Opetushallituksen verkkojulkaisu tarjoaa tukea paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja taustoittaa suomalaisen kielimaiseman muutosta koulun näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.2.2016 12.51Tilaisuus Ranskan suurlähetystössä Sari Saarinen

Ranskan suurlähettiläs Serge Mosturan järjestämässä tilaisuudessa 18.2.2016 pidettiin IFProfs Finlande -portaalin viralliset avajaiset ja luovutettiin vuoden 2015 Palmes académique -kunniamerkit. Lämminhenkisssä  tilaisuudessa puheenvuorot pitivät suurlähettiläs Serge Mostura, johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta ja Therese Almén Suomen ranskanopettajain yhdistyksestä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.2.2016 14.35SUKOLilaiset lähtivät ulos luokkahuoneesta Mikkelin koulutuspäivillä! Sari Saarinen

Lähes 110 kieltenopettajaa kokoontui 5.–6.2. Mikkeliin SUKOLin talvipäiville. Perjantaina ohjelman järjestelyistä vastasi Mikkelin seudun kieltenopettajat ry. Osallistujat pääsivät harjoittelemaan flamencoa viehättävässä kahvila Nandassa paikallisen tanssikoulu La Carmencitan johdolla. Ilta päättyi tapas-tyyliseen iltapalaan. Lämpimät kiitokset paikallisyhdistykselle järjestelyistä!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.2.2016 15.00Miten järjestö menestyy? Anna Halme

#järjestömenestyy -tapahtumassa pohdittiin, mitä menestykseen vaaditaan ja miten onnistumisesta tehdään totta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.1.2016 13.41Venäjä ja espanja kasvattavat suosiotaan alakoulussa Sari Saarinen

SUKOLin koostamien tilastotietojen mukaan suurissa kaupungeissa on edelleen mahdollista valita monipuolisesti A-kieliä. Monissa kunnissa kielitarjonta on kuitenkin romahtanut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.1.2016 9.00Ammatillista kieltenopetusta kartoitetaan Kari Jukarainen

Toisen asteen ammatillinen kieltenopetus herättää tunteita. Tällä hetkellä monilla aloilla kieltenopetusta on vain yksi osaamispiste ruotsia ja kaksi englantia, poikkeuksiakin toki on, kuten esimerkiksi palvelualat, joilla kieltenopetusta on myös ammatillisissa opinnoissa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.12.2015 9.00Quo vadis, lukion kieltenopetus? Kari Jukarainen

Tempuksessa 6/2015 kerrotaan SUKOLin viime keväänä tekemästä kyselystä, joka käsitteli lukioiden kieltenopetusta. Olen tiennyt, että lukioilla on erilaisia järjestelyjä opettajien palkanmaksussa ja valinnaiskielten opetuksessa, mutta käytännön kirjavuus yllätti minut täysin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.11.2015 12.00Harjoituskoe meni hyvin, vieraat kielet vuorossa keväällä Anna von Zansen

Ensimmäinen valtakunnallinen sähköinen harjoituskoe toi esiin tärkeitä havaintoja niin opiskelijan, valvojan, rehtorin kuin arvioijankin näkökulmasta. Aineistopohjainen äidinkielen kirjoitustaidon koe järjestettiin lukioissa 2.10.2015. Koekysymykset löytyvät Digabin nettisivuilta. Havainnot harjoituskokeesta ovat lupaavia myös vieraiden kielten kokeiden näkökulmasta – videot ja monimediainen koeympäristö toimivat ongelmitta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.10.2015 9.00Opsia, sähköä, opetusta Kari Jukarainen

Kouluissa eletään kiireisiä aikoja, kun parhaillaan työstetään niin perusopetuksen kuin lukiokoulutuksenkin opetussuunnitelmia ja samalla sähköistytään ja sähköistetään. Kaikenlaisia sähköisiä sovelluksia, oppimisalustoja ja oppimateriaaleja tuntuu olevan tarjolla niin paljon, että on vaikea pysyä kehityksen perässä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2015 9.00Sanoista tekoihin Kari Jukarainen

Yksi maamme hallituksen kärkihankkeista on ”uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin”. Hallitusohjelmassa luvataan muun muassa ottaa käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä ja toteuttaa opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmat. Kieltenopiskelua on tarkoitus monipuolistaa siten, että alueellisten kokeilujen avulla aloitetaan vieraan kielen opiskelu ensimmäisellä vuosiluokalla. Lisäksi mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamiseksi eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.8.2015 14.10Arvokas kielitaito Anna Halme

Kielten opiskelu vähenee – kapeneeko kielitaito?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2015 13.25EK: ”Monipuolinen kielitaito tukee työuraa” Anna Halme

Hallitusohjelmassa luvataan lisätä ja monipuolistaa kieltenopiskelua. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää, sillä työelämässä tarvitaan kielten osaajia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.5.2015 8.51Painopiste sähköisyydessä Anna Halme

Ylioppilastutkintolautakunnan kielivaliokunnan edustajat olivat vieraina SUKOLissa 22.5.2015. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yo-kokeiden sähköistämisen tilanteesta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.5.2015 12.21DigiTala-hankkeen tavoitteena ajanmukaistaa yo-kokeita Sari Saarinen

Yo-kokeen puhumisosiota valmisteleva DigiTala-hanke on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. DigiTala-hanke käynnistyi tarpeesta ajanmukaistaa ylioppilastutkinnon kielikokeet vastaamaan nykyaikaista viestinnällistä kielitaitokäsitettä ja lukion opetussuunnitelmaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.5.2015 15.35Kieliä Jyllassa Sari Saarinen

Espoonlahden lukion rehtori Harri Korhonen lähetti SUKOLin edustajille kutsun tulla tutustumaan vuosi sitten remontoituihin, Jyllaksi kutsutun lukion tiloihin. Kielipainotteisessa lukiossa on noin 570 opiskelijaa. Samassa rakennuksessa toimii myös Espoonlahden koulu. Lukio painottaa opetuksessaan kansainvälisyyttä ja hyödyntää uusinta teknologiaa. Saimmekin tutustua vierailullamme YTL:n ohjeiden mukaan rakennettuun luokkatilaan, jossa voidaan harjoitella mm. sähköisiin ylioppilaskokeisiin osallistumista. Tapaamisessa mukana olleet kieltenopettajat Sirpa Piispanen ja Anssi Salonen kertoivat, että kaikki opettajat ovat pitäneet sähköisiä kokeita. Piispasen mukaan sähköisten kokeiden laatiminen on sujunut oikein hyvin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.5.2015 9.00Koulutus ykkösteemaksi Kari Jukarainen

Maamme saa kohta uuden hallituksen. Hallitusneuvotteluissa tulisi nostaa koulutus yhdeksi kärkiteemoista. Edessä on suuria leikkauksia ja epävarmuutta tulevasta. Kuitenkin olisi äärimmäisen tärkeää uskaltaa tehdä koulutuksen kannalta myönteisiäkin päätöksiä. Vaikka elämme taloudellisesti epävakaata aikaa, panostus koulutukseen kannattaa aina, sillä se on yksi tehokkaimmista keinoista syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.4.2015 14.50Alakoulun kyselyn tuloksia

Perusopetuksen uusi tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1–6. SUKOLin jäsenrekisterissä olleille opettajille lähetettiin helmikuussa kysely, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa A1- ja B1-kielten opetusjärjestelyihin valmistautumisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2015 13.38Bei uns zum Besuch Olli Eloranta

Saksanopettajien kansainvälisen kattojärjestön IDV:n hallitus vieraili SUKOLissa perjantaina 24.4.2015 ja tutustui liiton toimintaan. Kansainvälisesti harvinainen kieltenopettajien kattojärjestötoiminta sai kiinnostusta osakseen ja herätti innostuneita kysymyksiä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2015 14.3425-vuotias ITK kokosi jälleen kävijät Aulangolle

Interaktiivinen teknologia koulutuksessa ITK järjestettiin Hämeenlinnassa 15.–-17.4.2015. Avajaispuheenvuorossa professori Sanna Järvelä Oulun yliopistosta muistutti, että teknologia itsessään ei edistä oppimista vaan työskentely teknologian parissa altistaa oppijan oppimista tuottaviin toimintoihin. Oppiminen ei ole muistamista, vaan se on ymmärtämistä. Taidot, joita tarvitaan oppimiseen, ovat tahto, taito ja sinnikkyys.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2015 13.07Miten käy kieltenopetuksen? Kari Jukarainen

Perusopetuksen uudet tavoitteet ja tuntijako astuvat voimaan 1.8.2016. Uuden tuntijaon myötä toisen kotimaisen kielen tunneista siirretään kaksi kuudennelle luokalle. Ensimmäisestä vieraasta kielestä eli A1-kielestä, joka suurimmalla osalla oppilaista on englanti, yksi tunti siirretään yläluokilta alaluokille. Sitä, mille vuosiluokalle tämä tunti sijoitetaan, ei ole päätetty valtakunnallisesti, vaan sen voivat koulutuksenjärjestäjät päättää vapaasti. Tavallisinta lienee, että tunti sijoitetaan joko kolmannelle tai viidennelle vuosiluokalle. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2015 9.20On aika vaikuttaa! Kari Jukarainen

Kevään eduskuntavaalien ennakkoäänestys on lähtenyt käyntiin vilkkaasti. On äärimmäisen tärkeää, että täytämme kansalaisvelvollisuutemme ja käymme äänestämässä. Tulevat ajat eivät ole helppoja, päinvastoin edessä ovat todella haastavat ajat. Vaalien perusteella muodostetaan myös uusi hallitus, joka lähtee luotsaamaan maatamme. Vain äänestämällä voi vaikuttaa, vaikka joskus tuntuukin siltä, että yksi ääni ei merkitse mitään. Totuus on kuitenkin se, että yksikin ääni voi ratkaista, kuka asioistamme tulevaisuudessa päättää.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.4.2015 14.48Kieliparlamentti: Kielikoulutus on investointi, ei kulu Sari Saarinen

Kuudes valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 26.3.2015 Helsingissä. Parlamentin teemana oli kielikoulutus ja talous.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.3.2015 12.23Tulevaisuuden peruskoulu

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen loppuraportti luovutettiin torstaina opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle. Loppuraportti sisältää suosituksia, jotka tukevat sivistykseen perustuvaa yhteiskuntaa ja joiden avulla nuorten osaaminen päivitetään tulevaisuuden tarpeisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.3.2015 9.00SUKOL toimii Kari Jukarainen

Aina välillä kuulee kysyttävän, mitä SUKOL oikein tekee. Tavallista jäsentä lähinnä on oma piiriyhdistys, joka järjestää paikallista koulutusta ja virkistystä. SUKOLin hallituksessa on edustajia sekä piireistä että kieliyhdistyksistä, ja hallituksen työskentelyyn kuuluu muun muassa päätöksentekoon vaikuttamista. Se on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii lukuisia yhteydenottoja eri opetusviranomaisiin ja poliitikkoihin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.1.2015 17.58Sähköistyvät yo-kokeet Kari Jukarainen

SUKOLin ja YTL:n edustajat tapasivat perjantaina 23.1. ja keskustelivat ylioppilastutkinnon sähköistyvien kielikokeiden kehittämisestä. Ilouutisena saimme kuulla, että lautakunnan kaavailema aikarajoitteinen koe ei toteudu sähköisyyden ensimmäisessä vaiheessa. SUKOL on ollut koko ajan aikarajoja vastaan, ja olemmekin keskustelleet YTL:n edustajien kanssa moneen otteeseen asiasta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.1.2015 12.54Koulutuspäätösten kauhujen vuosi Kari Jukarainen

Viime vuoden aikana tehtiin monia kielikoulutusta kurjistavia päätöksiä. Me SUKOLissa olemme yrittäneet parhaamme kieltenopetuksen hyväksi, mutta valtakunnan päättäjät ovat nähneet asiat toisin. Loppuvuodesta 2014 saatiin lukiokoulutukseen uudet tavoitteet ja tuntijako, joka ei suuria muutoksia tuo. Tuntijako ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön samaan aikaan kuin perusopetuksessa, 1.8.2016 alkaen. Yksi olennainen ero on: perusopetuksessa valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ovat jo olemassa, lukiossa niitä vasta ryhdytään työstämään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.10.2014 12.44Opettaja: Kielipuoli Suomi sulkee ovia ja ikkunoita

”Kielitaidon köyhtymistä ja vahvaa polarisoitumista on jo pitkään tuettu päättäjien linjauksilla. On korkea aika tehdä ratkaiseva korjausliike”, kirjoittaa Marja Puustinen Opettaja-lehden pääkirjoituksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.10.2014 12.42Ylioppilastutkinnon kielikokeet ovat vaarassa Kari Jukarainen

Ylioppilastutkintomme on kansainvälisesti arvostettu lukion tavoitteita mittaava päättökoe, joka on historiansa suurimpien muutosten edessä. Tutkintoa sähköistetään, mikä antaa uusia mahdollisuuksia yo-kokelaiden testaamiselle. Myös muita uudistuksia on tulossa: esimerkiksi kielikokeiden arviointia kehitetään suhteellisen arvioinnin lisäksi eurooppalaisen viitekehyksen mukaiseen arviointiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2014 12.39HS: Mikä riitti ennen, entä nyt?

Työelämän vaatimukset ja kiire ovat lisääntyneet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.8.2014 12.37HS.fi: Venäjän kieli houkuttelee

Venäjää opiskelevien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Prosentuaalisesti venäjänlukijoita on vielä vähän, mutta useissa kouluissa kurssit ovat täynnä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2014 12.34EK: Kielten opiskelu vastaa heikosti työelämän tarpeisiin

Elinkeinoelämän keskusliiton tekemä henkilöstö- ja koulutustiedustelu vahvistaa monelle tutun totuuden: pelkkä englannin taito ei riitä työelämässä. Tiedusteluun vastasi yli tuhat yritystä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2014 11.44Tuntijakoon tulee siirtymäaika Anna Halme

Perusopetuksen uudessa tuntijaossa A-kielen ja toisen kotimaisen kielen tuntimäärät ja tuntien sijoittelu eri luokka-asteille muuttuvat nykyisestä. Yhtäaikainen siirtyminen uuteen tuntijakoon vaarantaisi useamman luokka-asteen oppilaiden oikeuden saada heille kuuluvaa kieltenopetusta. Tuntijakoon ollaan saamassa siirtymäaika, jonka puolesta SUKOL on ollut yhteydessä eri tahoihin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.10.2013 11.39TVT on kotiutunut lukioon

OPH on julkaissut raportin aiheesta Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.8.2013 11.19Kieltenopetuksen kissa pöydälle Anna Halme

Opettaja-lehdessä ja Yleisradion uutisissa haastateltiin SUKOLin puheenjohtajaa Kari Jukaraista. Aiheena oli ruotsin kielen opiskelu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.4.2013 11.13Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä

EU:n komission selvityksen mukaan suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa. Tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat kuitenkin muualla paremmalla tolalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.11.2012 11.04Tieto-Finlandian ehdokkaat valittu Anna Halme

Arto Mustajoen Kevyt kosketus venäjän kieleen kilpailee Tieto-Finlandia-palkinnosta viiden muun teoksen kanssa. Palkinto on suuruudeltaan 30000 euroa, ja se jaetaan 22.11.2012.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.10.2012 10.59Google-kääntäjälle töitä Sanna Karppanen

Nyt-liitteen ja Radio Helsingin esimiehen Juhani Mykkäsen mielestä kielten opiskelu on ajanhukkaa ja kielitaito on korvattavissa Google-kääntäjällä (HS 2.10.2012). Mykkäsen esittämät perustelut ovat kuitenkin pinnallisia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.9.2012 10.55Vieraiden kielten opetus alkaa Euroopassa yhä varhemmin Anna Halme

Euroopan komission julkaisemasta raportista käy ilmi, että lasten vieraiden kielten opetus alkaa Euroopassa yhä varhemmin, useimmilla oppilailla 6–9 vuoden iässä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.9.2012 9.54Suomen Kuvalehti: Suomalaisista on tulossa kielitaidoton kansa Anna Halme

Kesällä hyväksytty uusi tuntijako saattaa johtaa siihen, että kielten asema heikkenee entisestään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2012 9.52HS: Uusi tuntijako huonontaa kielitaitoa

Kieltenopettajat uskovat, että uusi peruskoulun tuntijako saattaa heikentää ja kaventaa oppilaitten kielitaitoa, vaikka tarkoitus oli päinvastainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.1.2012 9.50Saksa-osaaminen on Suomessa tärkeää (Prima 1/2012) Anna Halme

Saksa on Venäjän ja Ruotsin ohella Suomen tärkein kauppakumppani. ”Esimerkiksi lääkejätti Bayer on sijoittanut paljon tutkimustoimintaansa Suomeen”, Saksan Suomen-suurlähettiläs Thomas Götz kertoo Prima-lehden haastattelussa. Suomen kiinnostavuutta lisää se, että työvoima on hyvin koulutettua. Myös sijainti Venäjän ja Baltian tuntumassa on Suomelle etu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.1.2012 9.46”Ruotsi on kivaa”

Suurin osa suomenkielisten peruskoulujen oppilaista pitää ruotsin opiskelusta. Oppilaiden mielestä usean kielen osaaminen on rikkaus. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimusraportista. Raportissa tarkastellaan peruskoulun ruotsinopetusta eri puolilla Suomea.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.12.2011 9.44Kieltenopiskelun yksipuolistuminen monen tekijän summa

Kieltenopiskelu on Suomessa yksipuolistunut, ja vapaaehtoisia kielivalintoja tehdään perusopetuksessa aiempaa vähemmän. Ilmiölle on löydettävissä useita syitä. Opetushallituksen tilannekatsauksessa tarkastellaan perusopetuksen kieltenopiskelua ja kielivalintoja Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä kielten tarjontaan vaikuttavia alueellisia, paikallisia ja hallinnollisia tekijöitä. Katsaus perustuu tutkimuskirjallisuuteen, tilastoihin ja muuhun aiheesta julkaistuun materiaaliin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.9.2011 9.36Tiede-lehti: Kaksi kieltä trimmaa aivot

Kahden kielen varhainen oppiminen on aivoille eduksi. Tiede-lehden mukaan jos aivoilta kysyttäisiin, meillä ei kiivailtaisi kielten opiskelusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.5.2011 9.33Sivistys: Liioitellaanko arkioppimisen merkitystä?

Sivistys-verkkolehden haastattelema koulutustutkija Dirk Van Damme ei usko arkioppimisen koskettavan kaikkia ihmisryhmiä. OECD:n tutkimusjohtajan mielestä laadukas muodollinen opetus parhaiden opettajien johdolla on oppimisen paras tae.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.5.2011 9.22HS: Valtaosa suomalaisista käyttää Internetiä useilla kielillä

Tuoreen eurobarometrin mukaan 70 prosenttia suomalaisista Internetin käyttäjistä lukee verkkosivustoja myös muilla kielillä kuin äidinkielellään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.4.2011 9.15Meidanperhe.fi: Mikä kieli lapsen kannattaisi valita opiskeltavaksi?

Meidän Perhe -lehden nettisivuilla muistutetaan, että mitä nuorempana kieltenopiskelun aloittaa, sitä helpompaa se on. Monissa kouluissa ensimmäisenä vieraana kielenä tarjotaan vain englantia, vaikka sen ehtisi oppia myöhemminkin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | KommentoiTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje