rss Kannanotot, vetoomukset ja julkilausumat

21.2.2018

Lausunto kielivarantoselvityksestä

SUKOLin lausunto Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä.

Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta

Selvittäjän vision mukaan vuonna 2025 Suomi on aktiivinen kansainvälisen yhteisön jäsen, jonka vahvuus on kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Kielitaidon kehittämiseen panostetaan ja kieliä käytetään rohkeasti rinnakkain; jokainen työikäinen osaa kotimaisten kielten lisäksi englantia, lisäksi useimmat osaavat myös yhtä tai useampaa muuta kieltä. Koulussa opitun kielitaidon rinnalla tunnustetaan esimerkiksi työelämässä ja vapaa-ajalla hankittu osaaminen, ja ihmiset kehittävät kielitaitoaan jatkuvasti.

Selvityksessä  ehdotetaan  useita kielikoulutusjärjestelmää koskevia muutoksia vision tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositukset koskevat koko koulutusjärjestelmää. Ehdotusten mukaan muun muassa:

• Kielten opiskelu alkaisi jatkossa viimeistään 1. luokan keväällä. A1-kielivalinnaksi suositeltaisiin pääsääntöisesti muuta kuin englantia.

• Valinnainen A2-kieli varhennettaisiin alkamaan 3. luokalta, ja se olisi pääsääntöisesti englanti.

• Lukion rakennetta kehitettäisiin niin, että se mahdollistaa joustavan, pitkäjänteisen ja monipuolisen kieltenopiskelun hyödyntämällä oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

• Suullisen kielitaidon koe otettaisiin osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita ylioppilastutkinnossa.

• Oppilaitokset tarjoaisivat eri asteilla kieliin erilaisia polkuja: kielikerhoja, pelillistämistä ja muita digitaalisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia.

• Kannustettaisiin kuntia laatimaan vuoteen 2020 mennessä kieli- ja kansainvälisyysohjelmat, joissa kieltenopetusta tarkastellaan oppilaiden kielipolkujen jatkumon, kielivalintojen tarjonnan ja jakauman, kunnan tai maakunnan elinkeinoelämän tarpeiden sekä kansallisten tarpeiden kannalta. 

• Muutettaisiin asetusta yliopistojen tutkinnoista niin, että opiskelijalta edellytetään vähintään kahden vieraan kielen taidon osoittamista. Osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen kehitettäisiin joustavia malleja yliopistojen, lukioiden ja vapaan sivistystyön yhteistyönä. 

• Korkeakoulut sopisivat Unifin ja Arenen johdolla työnjaosta ja yhteistyöstä Aasian ja Afrikan kielten perusopetuksesta kielikeskuksissa tai vastaavissa. Tarkastelu tehtäisiin rinnan kielten tutkintokoulutuksen kehittämisen kanssa.

• Yliopistot kehittäisivät uudenlaisia, kieliaineita ja muuta substanssia yhdistäviä tutkinto-ohjelmia.

SUKOL ry on esittänyt lausuntonsa selvittäjän ehdotuksista lausuntopalvelu.fi-sivulla. Liitto puoltaa suurinta osaa selvittäjän ehdotuksista. Alle on koottu joitakin liiton perusteluja:

Selvittäjä ehdottaa, että A1-kieli varhennetaan alkamaan viimeistään ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella. Varhentamiseen varataan tarvittava lisäys vähimmäistuntimäärään. Liitto puoltaa ehdotusta. Kieltenopiskelu kannattaa aloittaa varhaisemmin kuin nykyisin. Vieraan kielen opettajalla tulee olla monipuolinen opettamansa kielen taito ja syvällinen kielialueen kulttuurintuntemus, hyvät pedagogiset valmiudet ja ainedidaktinen pätevyys. Ilman ehdotettua resurssien lisäystä varhentaminen ei ole mahdollista eikä johda kielitaidon lisääntymiseen. 

Selvittäjän vaihtoehtoisen ehdotuksen mukaan oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kieltenopiskeluun parannetaan velvoittamalla kunnat laajentamaan oppilaiden mahdollisuuksia valita A-kielen oppimääränä myös muita kieliä kuin englantia. SUKOLin mielestä opetuksen tulee olla velvoittavaa, sillä Opetushallituksen Vipunen-tietokannan mukaan 52 prosenttia opetuksen järjestäjistä järjesti vain A-englannin opetusta vuonna 2015. Etäopetusta voidaan hyödyntää, mutta kieltenopetuksen tulee olla ennen kaikkea kontaktiopetusta. Etäopetus ei sovellu kaikille oppijoille. 

SUKOL kannattaa lukion rakenteen kehittämistä niin, että se mahdollistaa joustavan, pitkäjänteisen ja monipuolisen kieltenopiskelun kaikille opiskelijoille. Opinnoissa tulee olla tilaa kieltenopiskelulle, ja kielitaitoa pitää arvostaa. Kielet ovat olennainen osa myös oppiainerajat ylittävissä oppimiskokonaisuuksissa, mutta kokonaisuudet eivät korvaa erillisiä kielten opintoja.

Selvittäjän ehdotuksen mukaan suullisen kielitaidon koe otetaan osaksi kielten yo-kokeita ja kehittyvää teknologiaa hyödynnetään kokeen toteutuksessa. SUKOLin mielestä suullisen kielitaidon testaaminen on olennainen osa opiskelijan kielitaidon arviointia. Suullisen kokeen lisääminen osaksi ylioppilaskoetta ohjaa myös opetusta viestinnällisempään suuntaan. Liitto painottaa, että suullisen kokeen on kuitenkin oltava lukion opetussuunnitelman mukaisesti monipuoliseen vuorovaikutukseen perustuva eikä vain koneen avulla tai sen kanssa tehtävä koesuoritus. Suullista koetta ei missään nimessä voi järjestää isossa koesalissa. Suullisen kokeen järjestäminen vaatii myös laajaa täydennyskoulutusta sekä resursseja.

Selvittäjä ehdottaa, että oppilaitokset tarjoavat eri asteilla kieliin erilaisia polkuja: kielikerhoja, pelillistämistä ja muita digitaalisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia. SUKOLin näkemyksen mukaan kieltenopiskelulle tulee olla selkeästi määritellyt oppimäärät ja tavoitteet. Kielikerhot tai kielisuihkutukset innostavat kieltenopiskeluun, mutta ne eivät korvaa tavoitteellista kieltenopiskelua. Pelillisyyttä ja digitalisaatiota voidaan käyttää apuvälineinä.

Selvittäjän ehdotuksessa kehitetään toiselle asteelle mallit muualla opitun osaamisen tunnustamiselle. SUKOLin mukaan kelpoisen opettajan tulee tehdä päätökset osaamisen tunnustamisesta. Käytäntöjen yhtenäistäminen on sinänsä hyvä asia. 

Selvittäjän ehdotuksen mukaan selvitetään mahdollisuudet lukion ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyölle ja Yleisten kielitutkintojen kehittämiselle vastaamaan tarpeeseen ”toisen asteen Ykinä”. SUKOL toteaa, että kielitaidon osoittaminen ja todentaminen virallisesti on hyvä asia mutta lukiossa on jo välineet siihen. Mihin tarvitaan toisen asteen Ykiä, kun on yo-tutkinto? Kieliopinnot ovat tärkeä osa lukion yleissivistävää roolia.

Selvittäjän ehdotuksen mukaan Kansallinen arviointikeskus Karvi toteuttaa vuoden 2020 jälkeen arvioinnin ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista yhteisten tutkinnon osien, myös kielten opiskeluun ja oppimiseen. SUKOL painottaa, että ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksien arviointi on erittäin tärkeää. 

SUKOL puoltaa ehdottomasti selvittäjän ehdotusta, jonka mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäävät kielten ylioppilaskokeiden ottamista huomioon opiskelijavalinnoissaan. Kaikki kieliopinnot ja arvosanat tulee ottaa huomioon opiskelijavalinnassa. Tämä todetaan myös Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa (OKM 2016:36 s. 58) -julkaisussa. 

SUKOL kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä selvityksen tekemisestä ja sen laatijoita hyvästä työstä! Kieltenopiskelua tulee tarkastella jatkumona ja laajana kokonaisuutena kielivarannon turvaamiseksi. Liitto muistuttaa, että kielten peruskoulutus kuuluu kouluille ja oppilaitoksille. Vieraan kielen opettajalla tulee olla monipuolinen opettamansa kielen taito ja syvällinen kielialueen kulttuurintuntemus, hyvät pedagogiset valmiudet ja ainedidaktinen pätevyys. 

Selvityksessä tehdyt esitykset on mahdollista toteuttaa vain, jos kielet saavat lisää tunteja ja opetuksen järjestäjät rahoitusta. Selvityksessä kävi hyvin ilmi kieltenopetuksessa vallitseva alueellinen epätasa-arvo. On viimeinen hetki saada mukaan myös ne opetuksen järjestäjät, jotka eri syistä eivät järjestä riittävää kielenopetusta. 


Palaa otsikoihinTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje